Tabele przestawne w MS Excel


Zalety używania tabel przestawnych (pivot table, crosstab) Microsoft Excel:
  • nałatwiejszy sposób na naukę koncepcji i poznanie fukcjonowania prostej kostki OLAP i modelowania wielowymiarowego
  • tabele przestawne są łatwe do wygenerowania i propagacji wewnątrz organizacji, mogą przechowywać dane bez dostępu do źródlowej bazy danych i być używane w trybie offline.

    Wady używania tabel przestawnych (pivot table, crosstab) Microsoft Excel:
  • dane są przechowywane wewnątrz pliku XLS, w natywnym formacie MS Excel, co sprawia, że nie są dostępne z innych aplikacji i są praktycznie niemożliwe do przeglądania przy pomocy innego narzędzia niż MS Excel.
  • w momencie gdy tabela przestawna jest wygenerowana, jedynym sposobem na zmianę źródła danych (połączenia lub zapytania SQL) jest użycie kodu VBA (przykłady poniżej i w sekcji FAQ).

    Instrukcja krok po kroku jak stworzyć tabelę przestawną

  • W menu MS Excel wybierz Tools -> Pivot Table and Pivot Chart Report...

  • Step 1.Choose data type:
    - MS Excel List or database
    - External data source (this option will be used in the tutorial)
    - Multiple consolidation ranges
    - Another Pivot Table or PivotChart report

    MS Excel kreator tabeli przestawnej:
    MS Excel kreator tabeli przestawnej


  • Step 2. Get data...

      Należy kolejno wybierać opcje z poszczególnych ekranów:
    • a. choose data source (any ODBC source) - źródło danych
    • b. choose columns - wybór kolumn
    • c. filter data (WHERE statements) - filtr danych, warunki selekcji danych
    • d. choose a sort order - kolejność sortowania
    • e. finish – where the data should be returned to:
      - Return Data to Microsoft Excel
      - View Data or Edit Query in Microsoft Query
      - Create an OLAP cube from this query
    • Save query option

  • Step3. Where do you want to put the PivotTable report?
    Należy zaznaczyć właściwe opcje korzystając z przycisków ‘Layout...’ i ‘Options...’

    Po naciśnięciu przycisku Finish można zacząć używać nowo wygenerowany crosstab. Można przeciągać kolumny do i z obszaru tabeli przestawnej.


    Przykładowy crosstab (tabela przestawna) Microsoft Excel wygenerowany z hurtowni danych o architekturze gwiazdy wygląda jak pokazano na ekranie poniżej.
    Crosstab wygenerowany z tabeli faktów DW
    Crosstab wygenerowany z tabeli faktów DW

    Tabele przestawne FAQ - Najczęściej zadawane pytania (FAQ) i przykładowe rozwiązania z zakresu tabel przestawnych (crosstaby) MS Excel
    Przykład Excel OLAP Cube jak wygenerować tabelę przestawną excel typu Cube