Architektura DWHSchemat gwiazdySchemat płatka śniegu

Schemat konstelacji faktów (fact constellation schema)

Dla każdego schematu gwiazdy lub schematu płatka śniegu można zbudować architekturę konstelacji faktów.
Ta architektura jest bardziej złożona od schematu gwiazdy i płatka śniegu, ponieważ może zawierać wiele tabeli faktów. Dzięki temu tabele wymiarów mogą być dzielone i wykorzystywane przez kilka tabeli faktów równocześnie.

Rozwiązanie to jest bardzo elastyczne i daje wiele możliwości, jednak odbywa się to kosztem truności w utrzymaniu. Główną wadą tego rozwiązania jest wysoki stopień skomplikowania, ponieważ podczas analiz należy rozważyć wiele różnych możliwości agregacji. W schemacie konstelacji, fakty są przyporządkowane tym wymiarom, które są istotne dla danej tabeli faktów. Architektura ta jest często wykorzystywana w sytuacji, gdy fakty są przyporządkowane wymiarom na różnym poziomie szczegółowości.
Przykładowo w sytuacji, gdy tabela faktów sprzedaży (o poziomie szczegółowości do dokładnej daty sprzedaży i faktury) ma być połączona z tabelą prognoz (które są naliczane miesięcznie na kombinację klient-produkt).
Przykład architektury hurtowni danych w schemacie konstelacji faktów został przedstawiony poniżej.

Schemat konstelacji faktów
Schemat konstelacji faktów