Architektura DWHSchemat gwiazdySchemat konstelacji

Architektura Płatka Śniegu (Snowflake schema)

Architektura płatka śniegu jest bardziej złożoną wersją schematu gwiazdy. Główną różnicą między nimi stanowi fakt, że w schemacie płatka śniegu tabele wymiarów są znormalizowane, czyli są zaprojektowane zgodnie z modelem relacyjnej bazy danych.

Schemat płatka śniegu jest używany przede wszystkim wtedy, gdy tabela wymiarów osiąga duże rozmiary i w schemacie gwiazdy jest ciężko przedstawić kompleksowość takiej struktury danych.
Przykładowo, jeżeli tabela wymiarów z danymi o produktach (PRODUKT) zawiera miliony wierszy, wtedy użycie schematu płatka śniegu powinno znacznie zwiększyć wydajność zapytań - poprzez przeniesienie części danych do innej tabeli (przykładowo kategorie produktów do tabeli KATEGORIA_PROD).

Problem polega na tym, że im bardziej znormalizowana jest tabela wymiarów, tym bardziej skomplikowane łączenia SQL muszą zostać użyte aby pobrać odpowiednie dane z bazy danych. Dzieję się tak dlatego, że zapytanie SQL musi sięgać do kilku tabel i dodatkowo dane są agregowane. Przez to zapytanie takie będzie miało rozbudowaną część po poleceniu WHERE oraz GROUP BY.

Przykład architektury hurtowni danych w schemacie płatka śniegu został przedstawiony poniżej.

Schemat płatka śniegu
Schemat płatka śniegu