Informatica


Informatica, założona w 1993 w USA, dostarcza narzędzi do integracji danych (data integration tools) zarówno do przetwarzania batchowego, jak i integracji real-time.

Obszary zarządzania danymi objęte przez Informatica:

 • Data warehousing – hurtownie danych, raportowanie business intelligence, data marty
 • Migracje danych – konsolidacja ERP, przenosiny z systemów 'szytych na miarę'
 • Synchronizacja danych – integracja aplikacji, transfer danych 'business to business'
 • BAM - Business Activity Monitoring
 • MDM – Master Data Management

Aplikacje PowerCenter


 • Repository Manager – zarządzanie połączeniami, folderami, obiektami i użytkownikami.
 • Administration Console (www) – konfiguracja node’ów, serwisów, administracja środowiskiem, backup/odzyskiwanie
 • Designer – tworzenie mappingów ETL
 • Workflow Manager – tworzenie i uruchamianie workflows
 • Workflow Monitor – monitorowanie i kontrola wykonania

Obiekty Informatica


 • Mapping (mapowanie) – definiuje logicznie proces ETL. Pobieranie danych źródłowych, transformacje danych i zapis danych do obiektów docelowych (hurtownia danych, baza danych, pliki tekstowe)
 • Transformation (transformacja) – generują, modyfikują i przetwarzają dane. Dane przepływają poprzez porty (input and output ports). Transformacje mogą być pasywne (ilość wierszy wchodzących i wychodzących jest identyczna) lub aktywne.
 • Task (zadanie)wykonywalny zestaw akcji, funkcji lub komend. Sekwencja zadań definiuje sposób wykonania przepływu ETL.
 • Workflow – kolekcja tasków (zadań), połączona w sposób sekwencyjny lub równoległy. Taski połączone są za pomocą linków, które determinują czy i w jaki sposób dane zadanie będzie wykonywane.


Więcej szczegółów w szkoleniu Informatica w jęz. Angielskim: Informatica PowerCenter Tutorial