Kostka wielowymiarowa (Multidimensional OLAP Cube)

Wielowymiarowa kostka OLAP (cube) jest podstawową strukturą danych w każdym systemie OLAP działającym w środowisku Hurtowni Danych.
Cube składa się z Miar (Measures), Wymiarów (Dimensions) i Poziomów (Levels) i jest zoptymalizowany pod kątem szybkiego i bezpiecznego dostępu do danych wielowymiarowych.
Miary to wskaźniki numeryczne (ile?), natomiast wymiary reprezentują dane opisowe (kto? co? kiedy? gdzie?). Wymiary są pogrupowane za pomocą poziomów, które odzwierciedlają hierarchię funkcjonującą w organizacji i pozwalają użytkownikom końcowym zwiększać lub zmniejszać poziom szczegółowości analizowanego wymiaru.

Z reguły w hurtowni danych jest zdefiniowanych co najmniej kilkanaście wymiarów, a najczęściej spotykanym i wymiarami są:

 • Czas
 • Klient
 • Produkt
 • Lokalizacja
 • Biuro Sprzedaży

  Hierarchia każdego z wymiarów ustawiona jest za pomocą Poziomów.
  Przykładowo, hierarchia poziomów może być ułożona w następujący sposób::
 • wymiar Czas: Rok -> Kwartał -> Miesiąc -> Tydzień -> Dzień
 • Klient: Grupa klientów -> Nazwa klienta
 • Produkt: Linia Produktu -> Grupa Produktu -> Produkt
 • Lokalizacja: Obszar -> Region -> Kraj

  Kategorie to elementy danych które opisują poziomy w wymiarach.
  Przykładowo, dla wymiaru Lokalizacji, w hurtowni danych zostały ustawione poziomy obszaru, regionu i kraju. W tym przykładzie dla Polski kategoriami będą:
 • Obszar - Europa
 • Region - Europa Środkowa
 • Kraj - Polska

  Typowe, najczęściej występujące Miary w hurtowniach danych to:
 • Przychód netto
 • Przychód brutto
 • Waga
 • Ilość
 • Koszt
 • Upust