Data mining

Data mining (eksploracja danych, drążenie danych, wydobywanie danych) jest dziedziną polegającą na wykorzystaniu dedykowanego narzędzia do zarządzania informacją w celu pozyskania wiedzy i odkrycia zależności między danymi na potrzeby wsparcia procesu podejmowania decyzji. Eksploracja danych to metodyka odkrycia powtarzalnych zachowań w dużych zbiorach danych poprzez drążenie danych, dopasowywanie różnych modeli i analizę zależności między nimi.

Informacja wydobyta za pomocą narzędzia data miningowego może zostać użyta w takich obszarach organizacji jak: wsparcie procesu podejmowania decyzji, prognozowanie, analiza finansowa i analiza ryzyka, optymalizacja.

Przykładowe obszary wykorzystania narzędzi data mining w rzeczywistych środowiskach hurtowni danych:

 • CRM – wsparcie procesu grupowania klientów i kampanii wspierających procesy zarządzania relacjami z klientami
 • Analiza ruchu sieciowego WWW – prognozy zachowań gości odwiedzających strony , dopasowywanie kontentu strony do danej grupy użytkowników
 • Organizacje sektora publicznego mogę używać narzędzi data mining do wykrywania przestępstw podatkowych, ognisk prania brudnych pieniędzy, wspierać walkę z terrorystami, itp.
 • Badania genetyczne – analiza i odkrywanie zależności w wielkich zbiorach danych • Najszerzej używane techniki eksploracji danych datamining:
 • Modelowanie statystyczne, skomplikowane równania matematyczne. Najpopularniejsze modele statystyczne: modele liniowe, modele regresji, analiza dyskryminacyjna.
 • Drzewa decyzyjne
 • Sieci neuronowe
 • Algorytmy genetyczne


 • Narzędzia drążenia danych oferują wiele różnorodnych technik analizy danych:
 • Manipulacja danymi – czyli konstruowanie nowych zbiorów danych bazujących na istniejących źródłach.
 • Przeglądanie, obserwacja i wizualizacja danych, która pomaga odkrywać nietypowe, podejrzane związki pomiędzy zmiennymi.
 • Testowanie hipotez


 • Najczęściej wykorzystywane narzędzia dataminingowe:
 • SPSS Clementine
 • SAS Enterprise Miner
 • IBM DB2 Intelligent Miner
 • STATISTICA Data Miner
 • Pentaho Data Mining (WEKA)
 • Isoft Alice