Szkolenia Infosphere Datastage
Konsultacje i szkolenia IBM Infosphere Datastage oraz innych technologii Business Intelligence, hurtowni danych i ETL.
www.goliinfo.com


Baza wiedzy DataStage i najczęściej spotykane problemy (FAQ)2.2. Jaki jest w DataStage odpowiednik funkcji LIKE w OraclePoniższe zapytanie SQL w Oracle:
select * from ARTICLES where article_name like '%WHT080%';

może być zapisane w basic DataStage jako (przykładowo w wyrażeniu constraint w transformerze):
incol.empname matches '...WHT080...'

Powrót do listy wszystkich tematów Datastage FAQ