Szkolenia Infosphere Datastage
Konsultacje i szkolenia IBM Infosphere Datastage oraz innych technologii Business Intelligence, hurtowni danych i ETL.
www.goliinfo.com


Baza wiedzy DataStage i najczęściej spotykane problemy (FAQ)2.3. Jaka jest różnica między polami logging text a final text message w terminator stageW każdym stage występuje pole 'Logging Text' na zakładce General, które to loguje komunikaty informacyjne gdy job zostaje uruchomiony.
Wyróżniami 2 typy:
  • Informacyjne (Informational) - podobne jak komunikaty DSLogInfo() (koloru zielonego)
  • Finalne ostrzeżenie (Final Warning Text) - to wiadomość która jest pokazana w komunikacie sequencera, w przypadku błędu wykonania joba

Powrót do listy wszystkich tematów Datastage FAQ