Szkolenia Infosphere Datastage
Konsultacje i szkolenia IBM Infosphere Datastage oraz innych technologii Business Intelligence, hurtowni danych i ETL.
www.goliinfo.com


Baza wiedzy DataStage i najczęściej spotykane problemy (FAQ)2.5. Jak wywołać procedurę składowaną Oracle PLSQL z joba Datastage?Aby uruchomić procedurę składowaną Oracle PL/SQL z Datastage należy użyć stage o nazwie Stored Procedure (STP).
Do uruchomienia procedury niezbędne jest stworzenie przepływu danych dla przynajmniej jednego rekordu.

Job taki może być zaprojektowany w następujący sposób:
  • źródłowy stage odbc który pobiera jeden rekord z bazy danych - na przykład: select sysdate from dual
  • transformer który przekazuje ten rekord. W razie potrzeby można w tym miejscu dołożyć parametry wywołania procedury pl/sql
  • Stored Procedure (STP) jako stage docelowy. Należy wypełnić parametry połączenia, wpisać nazwę procedury i wybrać Transform jako typ procedury. W zakładce danych wejściowych należy wybrać parametr 'execute procedure for each row'.

Powrót do listy wszystkich tematów Datastage FAQ