Szkolenia Infosphere Datastage
Konsultacje i szkolenia IBM Infosphere Datastage oraz innych technologii Business Intelligence, hurtowni danych i ETL.
www.goliinfo.com


Baza wiedzy DataStage i najczęściej spotykane problemy (FAQ)2.8. Przykład Datastage routine która otwiera plik tekstowyW poniższym przykładzie parametry 'work_dir' i 'file1' są parametrami przekazanymi do funkcji (datastage routine):
*otwórz file1
OPENSEQ work_dir : '\' : file1 TO H.FILE1 THEN
CALL DSLogInfo("******************** File " : file1 : " opened successfully", "JobControl")
END ELSE
CALL DSLogInfo("Unable to open file", "JobControl")
ABORT
END

Powrót do listy wszystkich tematów Datastage FAQ