Szkolenia Infosphere Datastage
Konsultacje i szkolenia IBM Infosphere Datastage oraz innych technologii Business Intelligence, hurtowni danych i ETL.
www.goliinfo.com


Baza wiedzy DataStage i najczęściej spotykane problemy (FAQ)2.9. Przykład Datastage routine która czyta pierwszą linię pliku tekstowego (np nazwy kolumn)W poniższym przykładzie parametry 'work_dir' i 'file1' są parametrami przekazanymi do funkcji (datastage routine):

* open file1
OPENSEQ work_dir : '\' : file1 TO H.FILE1 THEN
CALL DSLogInfo("******************** File " : file1 : " opened successfully", "JobControl")
END ELSE
CALL DSLogInfo("Unable to open file", "JobControl")
ABORT
END

READSEQ FILE1.RECORD FROM H.FILE1 ELSE
Call DSLogWarn("******************** File is empty", "JobControl")
END

firstline = Trim(FILE1.RECORD[1,32]," ","A") ******* will read the first 32 chars
Call DSLogInfo("******************** Record read: " : firstline, "JobControl")
CLOSESEQ H.FILE1

Powrót do listy wszystkich tematów Datastage FAQ