Szkolenia Infosphere Datastage
Konsultacje i szkolenia IBM Infosphere Datastage oraz innych technologii Business Intelligence, hurtowni danych i ETL.
www.goliinfo.com


Baza wiedzy DataStage i najczęściej spotykane problemy (FAQ)2.14. Jak sterować zatwierdzaniem (commit) transakcją w docelowym stage odbc lub oracle?We wcześniejszych wersjach Datastage odstęp zatwierdzania transakcji (commit interval) był ustawiany w:
zakładce ODBC lub Oracle stage General -> Transaction size (w wersji version 7.x również występuje, ale nie jest zalecane ustawienie opcji w tym miejscu)

Poczynając od Datastage 7.x sterowanie commitem może być ustawione we właściwościach ODBC lub ORACLE stage w sekcji Transaction handling -> Rows per transaction.
Jeżeli wartość pozostanie domyślnie ustawiona na 0, polecenie commit będzie wykonane po wykonaniu transkacji zakończonej sukcesem.

Powrót do listy wszystkich tematów Datastage FAQ