Szkolenia Infosphere Datastage
Konsultacje i szkolenia IBM Infosphere Datastage oraz innych technologii Business Intelligence, hurtowni danych i ETL.
www.goliinfo.com


Baza wiedzy DataStage i najczęściej spotykane problemy (FAQ)2.16. Funkcja trim formatująca string w Datastage wycina więcej znaków niż można przewidywaćDomyślnie funkcja wycinająca zbędne spacje trim działa w następujący, nietypowy, sposób:
Trim(" a b c d ") zwróci wartość"a b c d", podczas gdy w większości języków programowania wynikiem byłoby "a b c d" i taki wynik jest intuicyjnie oczekiwany
Przyczyną tego jest fakt, że domyślnie funkcja trim w datastage przyjmuje parametr R, który oznacza: R - Removes leading and trailing occurrences of character, and reduces multiple occurrences to a single occurrence. , czyli powoduje usunięcie zbędnych spacji z lewej i prawej strony oraz usuwa wielokrotne spacje w środku stringa

Aby w Datastage uzyskać wynik "a b c d" należy użyć funkcji trim z parametrem B w następujący sposób: Trim(" a b c d "," ","B")

Powrót do listy wszystkich tematów Datastage FAQ