Szkolenia Infosphere Datastage
Konsultacje i szkolenia IBM Infosphere Datastage oraz innych technologii Business Intelligence, hurtowni danych i ETL.
www.goliinfo.com


Baza wiedzy DataStage i najczęściej spotykane problemy (FAQ)2.17. Jakie są dostępne metody aktualizacji tabeli (update actions) w oracle stage?Tabela docelowa Oracle moze byc aktualizowana za pomocą różnych metod, zwanych w Datastage Update actions.
Bardzo istotnym jest, aby właściwie zaznaczyć kolumny kluczowe w stage Oracle lub ODBC (Kolumna 'Key' na liście kolumn), ponieważ kolumny te będą brane pod uwagę w budowaniu części warunku WHERE w zapytaniu SQL.
Dostępne akcje:
  • Clear the table then insert rows - wyczyść tabelę (DELETE), a potem załaduj nowe wiersze (INSERT).
  • Truncate the table then insert rows - wyczyść tabelę (TRUNCATE) i załaduj wiersze (INSERT).
  • Insert rows without clearing - tylko dodaj nowe wiersze (INSERT statement).
  • Delete existing rows only - usuń istniejące wiersze (DELETE).
  • Replace existing rows completely - usuń istniejące (DELETE) i dodaj nowe rekordy (INSERT).
  • Update existing rows only - zaktualizuj istniejące rekordy (UPDATE).
  • Update existing rows or insert new rows - zaktualizuj istniejące rekordy (UPDATE) lub dodaj nowe rekordy (INSERT). Najpierw jest wykonywany UPDATE i gdy się zakończy sukcesem, to INSERT jest pomijany.
  • Insert new rows or update existing rows - dodaj nowe rekordy (INSERT) lub zaktualizuj istniejące rekordy (UPDATE). Najpierw jest wykonywany INSERT i gdy się zakończy sukcesem, to UPDATE jest pomijany.
  • User-defined SQL - dane są przetwarzane według ręcznie zdefiniowanego przez użytkownika polecenia SQL.
  • User-defined SQL file - dane są przetwarzane według ręcznie zdefiniowanego przez użytkownika polecenia SQL, wczytanego z pliku.

Powrót do listy wszystkich tematów Datastage FAQ