Moduły Datastage

Klient DataStage składa się z następujących aplikacji:

 • Administrator - Administruje projektami DataStage, zarządza metadanymi, ustawieniami globalnymi oraz współpracuje z systemem operacyjnym
 • Designer - narzędzie dla projektantów DataStage. Joby są kompilowane w nim do wykonywalnych programów.
 • Director - pozwala na uruchamianie i monitorowanie jobów DataStage. Jest przede wszystkim używany przez operatorów i testerów.
 • Manager - umożliwia przeglądanie i edycję repozytorium.

  Widok Datastage manager
  Widok Datastage manager


  Widok Datastage Administrator
  Widok Datastage Administrator


  Widok Datastage Designer
  Widok Datastage Designer