Implementacja procesu ETL w Datastage do ładowania hurtowni danychDefinincja procesu ETL

Etl jest procesem, w skład którego wchodzą:

Realizacja procesu ETL w Datastage

W Datastage przepływ danych w procesie ETL jest zarządzany i definiowany w sekwencjach, czyli jobach typu Job Sequences. Job sterujący (sequencer) posiada interfejs do przekazywania parametrów do jobów kontrolowanych przez niego i umożliwia uruchomienie setki jobów równolegle z żądanymi paramterami. Poza tym zmiana opcji i parametrów środowiskowych (przykładowo przy przenoszeniu projektu ze środowiska testowego do produkcyjnego) jest realizowana w jobach sekwencyjnych i nie wymaga zmiany żadnych ustawień ani rekompilacji jobów kontrolowanych (child jobs).
Joby kontrolowane mogą być uruchamiane równolegle lub sekwencyjnie. Uruchomienie sekwencyjne stosuje się wtedy, gdy uruchomienie kolejnego joba jest zależne od poprawnego wykonania poprzedniego.

Typowy proces ETL w Datastage może być podzielony na kilka segmentów (każdy z tych segmentów może być przetwarzany za pomocą jednego lub wielu jobów Datastage):

Główna sekwencja ładowania hurtowni danych w Datastage

W większości przypadków w projekatch Datastage w przedsiębiorstwach całe codzienne przetwarzanie jest uruchamiane i monitorowane przez jeden główny job sterujący (Job Sequence). Jest on tworzony i modyfikowany w graficznym środowisku datastage designer w bardzo podobny sposób jak zwykły job serwerowy.
Następujące elementy sekwencji (sequence activities) są szczególnie przydatne i często używane przez joby sterujące:

Przykład sekwencji Datastage do załadowania hurtowni danych

Jest dobrą i użyteczną praktyką przyjęcie jednej, spójnej metody nazewnictwa jobów w projekcie. Nazewnictwo jobów z poniższego przyjładu jest jasne, łatwe do sortowania i analizy struktury hierarchii.

-Job główny: SEQ_1000_MAS
--Sekwencje czytające dane źródłowe: SEQ_1100_SRC
----ładowanie klientów: SEQ_1110_CUS
----ładowanie produktów: SEQ_1120_PRD
----ładowanie skali czasu: SEQ_1130_TM
----ładowanie zamówień: SEQ_1140_ORD
----ładowanie faktur: SEQ_1150_INV
--ładowanie kluczy lookup: SEQ_1200_LK
---- ładowanie kluczy lookup: SEQ_1210_LK
--Joby transformujące dane: SEQ_1300_TRS
---- transformacja klientów (tabela wymiarów): SEQ_1310_CUS_D
---- transformacja produktów (tabela wymiarów): SEQ_1320_PRD_D
---- transformacja skali czasu (tabela wymiarów): SEQ_1330_TM_D
---- transformacja zamówień (tabela faktów): SEQ_1340_ORD_F
---- transformacja faktur (tabela faktów): SEQ_1350_INV_F
--sekwencja do załadowania danych do hurtowni danych: SEQ_1400_LD


Sekwencja główna ładowania hurtowni danych może być zaprojektowana jak pokazano na rysunku poniżej (SEQ_1000_MAS).
Sekwencja sie rozpocznie się dopóki nie pojawi się dany plik startowy (WaitForFile activity). Joby odpowiedzialne za ekstrakcję, transformację i ładowanie będą uruchomione w sposób sekwencyjny i na zakończenie procesu zostanie wysłany e-mail z logiem wykonania.

Sekwencja główna Datastage do załadowania hurtowni danych
Sekwencja główna Datastage do załadowania hurtowni danych