Datastage rozwiązania i pluginyProjekty jobów Datastage

Przykłady architektury jobów datastage server, które rozwiązują problemy występujące w rzeczywistych środowiskach hurtowni danych

Job DataStage server z wywołaniem procedury plsql
Job DataStage server z wywołaniem procedury plsql

Job DataStage server agregujący dane z wykorzystaniem kontenerów
Job DataStage server agregujący dane z wykorzystaniem kontenerów

Przykłady jobów sekwencji Datastage (Job sequence)


Architektura joba sekwencyjnego Datastage z powiadomieniem email
Architektura joba sekwencyjnego Datastage z powiadomieniem email

Architektura joba sekwencyjnego Datastage z równoległym przetwarzaniem danych
Architektura joba sekwencyjnego Datastage z równoległym przetwarzaniem danych