Szkolenia Infosphere Datastage
Konsultacje i szkolenia IBM Infosphere Datastage oraz innych technologii Business Intelligence, hurtowni danych i ETL.
www.goliinfo.com


Baza wiedzy DataStage i najczęściej spotykane problemy (FAQ)
1. Datastage - zagadnienia ogólne

1.1. Jakie są metody uruchomienia joba datastage?
1.2. Jak wywołać komendę Datastage shell?
1.3. Jak zatrzymać joba który ma status running?
1.4. Jak uruchomić i zaharmonogramować joba z systemowej linii poleceń?
1.5. Jak uwolnić blokadę (locka) trzymaną przez joba?
1.6. Jakie są uprawnienia użytkowników dla domyślnych ról DataStage?
1.7. Jaką komendą można przeanalizować plik hashed?
1.8. Czy można używać dwóch lub więcej wersji datastage na tym samym komputerze?
1.9. Jak wysłać informacje z Datastage na telefon komórkowy za pomocą sms

2. Datastage - projektowanie i tworzenie jobów

2.1. Błąd Link collector - Stage does not support in process active to active inputs or outputs
2.2. Jaki jest w DataStage odpowiednik funkcji LIKE w Oracle
2.3. Jaka jest różnica między polami logging text a final text message w terminator stage
2.4. Błąd w STP - SOURCE Procedures must have an output link
2.5. Jak wywołać procedurę składowaną Oracle PLSQL z joba Datastage?
2.6. Czy można równolegle uruchomić wiele jobów datastage?
2.7. Błąd w STP - STDPROC property required for stage xxx
2.8. Przykład Datastage routine która otwiera plik tekstowy
2.9. Przykład Datastage routine która czyta pierwszą linię pliku tekstowego (np nazwy kolumn)
2.10.Jak przetestować routine lub transform datastage?
2.11.Kiedy używać plików haszujących (hashed files)?Jakie są korzyści z ich stosowania?
2.12.Jak zbudować i rozpakować container i jak przełączać między lokalnym a współdzielonym?
2.13.Jak mapują się typy danych ORACLE na typy datastage? jakich typów numerycznych najlepiej używac?
2.14.Jak sterować zatwierdzaniem (commit) transakcją w docelowym stage odbc lub oracle?
2.15.Jak używać zmiennych INROWNUM and OUTROWNUM w datastage?
2.16.Funkcja trim formatująca string w Datastage wycina więcej znaków niż można przewidywać
2.17.Jakie są dostępne metody aktualizacji tabeli (update actions) w oracle stage?
2.18.Wykorzystanie i przykłady zastosowania funkcji ICONV i OCONV w DataStage?
2.19.Błąd 81021 Error Calling subroutine DSR_RECORD ACTION=2
2.20.Jak pokazać komunikat błędu wewnętrznego datastage