Szkolenia Infosphere Datastage
Konsultacje i szkolenia IBM Infosphere Datastage oraz innych technologii Business Intelligence, hurtowni danych i ETL.
www.goliinfo.com


Samouczek i szkolenie Datastage


Spis lekcji:


  • Lekcja 1. Moduły Datastage - lekcja obejmuje przegląd komponentów i modułów datastage wraz ze zrzutami ekranowymi
  • Lekcja 2. Projektowanie jobów - datastage palette - lista wszystkich elementów używanych w Datastage (typu stage i activity)
  • Lekcja 3. Ekstrakcja i ładowanie danych - stage ODBC i ORACLE - opis użycia stage typu ODBC i ORACLE (ORAOCI9) do ekstrakcji i ładowania danych. W lekcji umówione są również linki wchodzące i wychodzące w ODBC, metody aktualizacji tabeli Oracle oraz najlepsze praktyki użycia tych elementów.
  • Lekcja 4. Ekstrakcja i ładowanie danych - pliki tekstowe - użycie elementów obsługi plików tesktowych (sekwencyjnych, płaskich, CSV) w datastage.
  • Lekcja 5. Transformacje i filtrowanie danych - użycie transformerów do konwersji danych, mapowania, walidacji i korekty. Przykłady architektury najcześciej używanych rozwiązań.
  • Lekcja 6. Łączenie i wyszukiwanie danych w Datastage - użycie plików haszowanych (hash files) i elementów bazodanowych jako źródła wyszukiwania i łączenia przepływu danych
  • Lekcja 7. Implementacja procesu etl w datastage - instrukcja krok po kroku jak zaimplementować wydajnie i poprawnie proces ETL w Datastage. Lekcja zawiera porady i opis jak zaprojektować i uruchomić zestaw jobów ładujących hurtownię danych.
  • Lekcja 8. Wymiary wolno zmienne - SCD - przykłady implementacji wymiarów wolno zmieniających się (SCD's - slowly changing dimensions) typu 1,2,3,4 w Datastage, wraz z architekturą jobów, screenshotami i przykładowymi danymi.
  • Lekcja 9. Rozwiązania rzeczywistych problemów w Datastage - zestaw przykładowych jobów rozwiązujących problemy datastage 'wzięte z życia' dotyczące hurtowni danych, które nie zostały omówione we wcześniejszych lekcjach.