Szkolenia Infosphere Datastage
Konsultacje i szkolenia IBM Infosphere Datastage oraz innych technologii Business Intelligence, hurtowni danych i ETL.
www.goliinfo.com


Wady i zalety używania narzędzia ETL DataStage


Biznesowe korzyści używania DataStage jako narzędzia ETL:

 • Wysoki wspołczynnik ROI (return of investment - zwrot z inwestycji) w porównaniu do tworzenia narzędzia 'ręcznie' własnymi silami
 • Szybka nauka i oszczędność zasobów. Dewelopment w Datastage jest szybki i utrzymanie mniej kosztowne poprzez zarządzanie interfejsem graficznym GUI
 • Kompatybilność - łatwa integracja z czołowymi systemami dostępnymi na rynku, takimi jak SAP, Cognos, Oracle, Teradata
 • Jeden dostawca rozwiązania masowego przetwarzania danych i kompleksowych transformacji (DataStage i DataStage TX)
 • Szeroka gama opcji licencjonowania


  Techniczne korzyści płynące z modelowania procesów ETL w datastage:
 • Jeden interfejs do zintegrowania wielu systemów
 • Elastyczne środowisko deweloperskie - pozwala programistom pracować według ich indywidualnych preferencji, redukuje potrzeby szkoleniowe i pozwala na wielokrotne wykorzystanie tych samych elementów. Deweloper ETL może szybko i łatwo integrować dane poprzez zastosowanie narzędzia graficznego pozwalającego łatwo wdrożyć w życie pomysły rozwiązań.
 • Komunikacja w zespole i dokumentacja jobów jest wspierana przez mechanizm automatycznie dokumentujący prace w formacie HTML.
 • Łatwość aplikowania reguł biznesowych bez potrzeby pisania kodu programu
 • Wspólna infrastruktura danych dla przetwarzania danych i na potrzeby zagadnień jakości danych (repozytorium metadanych - metadata repository, zrównologlenie przetwarzania, środowisko developerskie)
 • Dzięki Datastage Enterprise Edition można przetwarzać dane w sposób równoległy, w efekcie czego przetwarzanie uzyskuje status praktycznie nielimitowanej skalowalności i wydajności
 • Serwer datastage działa w systemie Windows oraz unix

  Słabe strony narzędzia Datastage:
 • Duże różnice w architekturze Datastage Server i Enterprise, co powoduje komplikacje w procesie migracji między tymi wersjami i może wymagać dużych nakładów środków.
 • Brak automatycznego mechanizmu obsługi wyjątków - czyli brak obsługi sytuacji, gdy job nie wykonuje się poprawnie i nie zwraca żadnego komunikatu (powstaje proces zombie). Błędy te muszą zostać usunięte manualnie przez operatora.
 • Brak klienta Datastage pod Unix - oprogramowanie klienta jest dostępne tylko w środowisku Windows. Każda wersja datastage ma inną wersję klienta. Pozytywne jest to, że można instalować wiele klientów na jednej maszynie i przełączać biblioteki narzędziem Multi-Client Manager.
 • Narzędzie Datastage jest dosyć kosztowne, szczególnie jeżeli chodzi o wdrożenie w małych i średnich firmach.