Crosstaby (tabele przestawne, cube'y) MS Excel - FAQ i rozwiązania problemów

1.1. Modyfikacja źródła danych i parametrów połączenia tabeli przestawnej ExcelModyfikacja źródła danych i parametrów połączenia tabeli przestawnej MS Excel

W celu modyfikacji źródła danych i parametrów połączenia we wszystkich tabelach przestawnych w arkuszu należy użyć następującego kodu w edytorze Visual Basic:
Uwaga: Należy użyć 'immediate window' edytora VBA aby śledzić dane wyjściowe debuggera (Ctrl+G z poziomu VBA)


' (c) www.etl-tools.info
Sub ModifyPivotSource()

  Dim pc As PivotCache
  Dim oldDBSID As String
  Dim newDBSID As String

  oldDBSID = “DWOLD”
  newDBSID = “DWNEW”
  
  For Each pc In ActiveWorkbook.PivotCaches
    
    pc.Connection = Application.Substitute_ 
	(pc.Connection, oldDBSID, newDBSID)

    Debug.Print "After: " & pc.Connection
  Next pc

End Sub
 ?>
Powrót do listy tematów FAQ tabel przestawnych excel