Crosstaby (tabele przestawne, cube'y) MS Excel - FAQ i rozwiązania problemów

1.2. Modyfikacja źródłowego zapytania SQL tabeli przestawnej ExcelW celu modyfikacji źródłowego zapytania SQL we wszystkich tabelach przestawnych w arkuszu należy użyć następującego kodu w edytorze Visual Basic:
Uwaga: Należy użyć 'immediate window' edytora VBA aby śledzić dane wyjściowe debuggera (Ctrl+G z poziomu VBA)


' (c) www.etl-tools.info
Sub ModifyPivotSql()

  Dim pc As PivotCache
  Dim oldSql As String
  Dim newSql As String

  newSql = "SELECT * FROM NEW_FACT_TABLE"
  
  For Each pc In ActiveWorkbook.PivotCaches
    
    oldSql = pc.Sql
    Debug.Print "Before: " & oldSql
    
    pc.Sql = Application.Substitute(pc.Sql, oldSql, newSql)
    
    Debug.Print "After: " & pc.Sql
  
  Next pc
End Sub?>
Powrót do listy tematów FAQ tabel przestawnych excel