Crosstaby (tabele przestawne, cube'y) MS Excel - FAQ i rozwiązania problemów

2.1. Przykład olap cube w MS ExcelTabela przestawna Excel w formie cube

Ten typ crosstaba Excel jest generowany za pomocą wyboru opcji 'create OLAP Cube from this query' w kreatorze tabel przestawnych. OLAP cube różni się od tabeli przestawnej tym, że dane są przechowywane w osobnym pliku i funkcjonalność samej tabeli jest rozszerzona.
Wybranie opcji 'create OLAP Cube from this query' w kreatorze tabel przestawnych spowoduje uruchomienie OLAP Cube Wizard (kreator kostek olap), który składa się z trzech kroków.

 • Krok 1. Select the source fields you want to make available as summarized data fields - wybór pól które grupują wartości (zaznaczamy pola, które nie są polami kluczowymi)

  Pola grupowanych wartości w Excel cube:
  Pola grupowanych wartości w Excel cube
 • Krok 2. Drag source fields to the Dimensions box to define dimensions - definicja kolumn wymiarów. Wymiary mogą być konfigurowane na wielu poziomach (przykładowo na wymiar czasu może składać się rok, kwartał, miesiąc)
  Okno definicji wymiarów w Excel cube:
  Okno definicji wymiarów w Excel cube
 • Krok 3. What kind of cube do you want to create? - wybór rodzaju cube
  - Rebuild the cube every time the report is opened, and retrieve the data for the cube only when needed - odświeżone dane są pobierane z cube na żądanie
  - Rebuild the cube every time the report is opened, and retrieve all data for the cube at once - wszystkie dane są pobierane na raz przy otwarciu cube
  - Save a cube file containing all data for the cube - dane z cube zostaną zapisane do osobnego pliku. Ta opcja została użyta w przykładzie. Zostanie stworzony plik .cub z danymi oraz plik .oqy z definicją OLAP cube


  Poniżej przedstawiono cube tabeli przestawnej. Na pierwszy rzut oka olap cube wygląda podobnie do standardowego crosstaba excel, jednak występuje kilka różnic pomiędzy crosstab a cube:
  - największą zaletą cube'a excel w stosunku do zwykłego crosstaba jest fakt, że dane są zapisane w zewnętrznym pliku w formacie .cub , a parametry połączenia w pliku .ogy. Rozwiązanie takie powoduje, że rozwiązanie jest bardziej elastyczne i pozwala dzielić dane zawarte w jednym pliku .cub na wiele arkuszy (można umieścić plik na dysku współdzielonym).
  - Okno 'PivotTable Field List' znajdujące się obok crosstaba pokazuje hierarchię wymiarów i pokazuję ikonę liczb przy polach kolumn faktów
  - użytkownicy mają możliwość filtrowania danych wymiarów (wiersze i kolumny) na obszarze tabeli przestawnej w bardziej zaawansowany sposób (przycisk all, wybór wielokrotny)
  - Niektóre funkcje i metody VBA mogą być zastosowane w stosunku do obiektów cube, a inne tylko do standardowych tabel przestawnych
  OLAP Cube Excel wygenerowany z hurtowni danych
  OLAP Cube Excel wygenerowany z hurtowni danych


 • ?>
  Powrót do listy tematów FAQ tabel przestawnych excel