Crosstaby (tabele przestawne, cube'y) MS Excel - FAQ i rozwiązania problemów


1. Tabele przestwawne kostki OLAP w MS Excel

1.1. Modyfikacja źródła danych i parametrów połączenia tabeli przestawnej Excel
1.2. Modyfikacja źródłowego zapytania SQL tabeli przestawnej Excel
1.3. Zawartość pliku .Oqy w cube

2. Przykłady wykorzystania i tworzenia tabel przestawnych

2.1. Przykład olap cube w MS Excel
2.2. Odświeżanie tabeli przestawnej Excel


?>