Raportowanie

Udane wdrożenie platformy raportowania w środowisku hurtowni danych wymaga wielkiego zaangażowania zarówno ze strony biznesu, jak i specjalistów IT.
Najczęściej platforma raportowania jest wizytówką całej hurtowni danych i użytkownicy biznesowi właśnie poprzez jakość raportów oceniają całe środowisko Business Intelligence w organizacji. I nawet w przypadku, gdy środowisko hurtowni danych będzie rozwijane z użyciem najnowszych technologii, dane w niej zawarte będą wysokiej jakości i procesy ETL będą działały w sposób niezawodny i stabilny, hurtownia może być nieprzydatna - jeżeli frontend hurtowni danych udostępniony dla użytkowników biznesowych i aplikacje raportujące nie przypadną im do gustu.

Problem z reguły polega na tym, że generowanie i udostępnianie raportów nie jest szczególnym wyzwaniem, ani też interesujące technologicznie z punktu widzenia IT.
Warstwa raportowania nie wymaga znajomości zaawansowanych technik programowania, nie ma w niej też dużego przetwarzania danych i dlatego z reguły specjaliści IT nie angażują się mocno w ten obszar twierdząc że to nie praca dla nich, a dla analityków lub osób związanych z biznesem.
Z drugiej strony praktyka pokazuje, że bardzo często brak wiedzy technicznej wśród użytkowników biznesowych powoduje, że zaprojektowanie raportu przekracza ich możliwości i jest zbyt skomplikowane.
Dlatego też, kluczem do sukcesu w raportowaniu (i w całym środowisku hurtowni danych) jest ścisła współpraca pomiędzy biznesem i IT.

Typy raportów

Raportowanie jest bardzo szeroką dziedziną business intelligence i jest wiele narzędzi umożliwiających szoroką gamę możliwości generowania, definicji, projektowania, formatowania i udostępniania raportów.

Typy raportów można jednak pogrupować:
Standardowe, statyczne raporty
 • Raporty zorientowane tematycznie, precyzyjnie zdefiniowane w momencie tworzenia
 • Ten typ raportu ma zdefiniowany wygląd przez projektanta
 • Statyczne raporty mogą zawierać podraporty, które implementują bardziej zaawansowane kalkulacje i funkcje
 • Generowane na żądanie użytkownika lub odświeżane okresowo w sposób automatyczny
 • Często udostępniane w trybie offline na dyskach sieciowych lub dostępne poprzez aplikacje webowe
  Przykładowe aplikacje obsługujące ten typ raportów: Cognos Report Studio, Crystal Reports, Pentaho Report Designer, BIRT
 • Raport na żądanie
  Proste raporty tworzone przez użytkowników końcowych dynamicznie:
 • Projektowane od zera lub z wykorzystaniem szablonu
  Na czoło wysuwa się tutaj aplikacja Cognos Analysis Studio
 • Interaktywne, wielowymiarowe raporty OLAP
 • Zwykle dostarczają raczej generalnych informacji, o małym poziomie szczegółowości
 • Wykorzystują takie techniki jak drążenie (drill-down), cięcie, filtrowanie danych do eksploracji i analiz
 • Raporty zaprojektowane przez projektanta
 • Generowane na żądanie lub odświeżane automatycznie
 • Najczęściej udostępniane poprzez przeglądarkę internetową
  Przykładowe aplikacje: Cognos PowerPlay, Cognos TM1, Business Objects WebIntelligence lub Voyager, Oracle Discoverer, Pentaho Mondrian
 • Kokpity managerskie
 • Zawierają dane na wysokim poziomie agregacji, przeważnie zawierając dane strategiczne i wskaźniki wydajności
 • Przybierają formę statyczną i interaktywną
 • Bardzo dużo grafiki, wykresów, diagramów.
  Przykładowe aplikacje: SAP BusinessObjects Strategy Management, IBM Cognos Go!Dashboards, Crystal XCelsius, Pentaho Dashboards, Oracle Hyperion, Microsoft SharePoint Server, SAP NetWeaver Portal
 • Raporty aktualizacyjne
  Interaktywne raporty pozwalające na wprowadzanie i aktualizację danych, bezpośrednio połączone z hurtownią danych, dzięki którym można aktualizować dane w hurtowni danych.
  Najczęstsze zastosowanie tego typu raportów to:
 • Edycja i customizacja grupowania produktów i klientów
 • Wprowadzanie wartości budżetu, prognoz, rabatów
 • Ustawianie celów sprzedażowych
 • Manualne korekty danych sprzedażowych
  Aplikacje używane do raportów aktualizacyjnych: Cognos Planning, Cognos TM1, SAP BusinessObjects Planning, Microsoft Access i Excel
 • Raporty techniczne
  W przypadku raportów technicznych szata graficzna nie ma większego znaczenia i są to raporty wykorzystywane w takich obszarach jak:
 • raporty wykorzystywane przez IT do monitorowania systemów BI, generowania statystyk wydajności serwerów, zajętości przestrzeni dyskowej, aktywności użytkowników, itp.
 • Raporty jakości danych – które są źródłem dla analityków biznesowych do procesów czyszczenia danych
 • Raporty metadanych – używane przez analityków systemowych i modelerów danych
 • Ekstrakty dla innych systemów
  Najczęściej generowane jako pliki tekstowe, CSV lub w formacie Microsoft Excel
 • Platformy raportowania

  Najpopularniejsze platformy raportowania:

 • IBM Cognos
 • Oracle Business Intelligence (Hyperion, Siebel)
 • SAP Business Objects (w tym Crystal Reports)
 • Microstrategy
 • Microsoft Business Intelligence
 • SAS
 • Pentaho Reporting (Open source)
 • Jasper Reports (Open source)

  Szkolenie Pentaho Reporting
  Szkolenia Pentaho Reporting zarówno dla początkujących jak i dla zaawansowanych użytkowników. Szkolenia prowadzone w formie warsztatów i dostosowane do potrzeb klienta.
  www.goliinfo.com