Struktura blokowa pliku


Cel

Załadować do dwóch tabel hurtowni danych ekstrakt o strukturze blokowej, składający się z bloków i sekcji zawierających nagłówek, detale i stopkę. Załadowanie pliku polegać będzie na przekształceniu danych z ekstraktu ze struktury blokowej do postaci znormalizowanej relacyjnej bazy danych.


Scenariusz biznesowy

Najczęściej pliki źródłowe w strukturze blokowej generowane są przez systemy mainframe, są to również pliki EDI, EPIC, SWIFT.

Każda faktura składa się z następujących elementów, które mają odzwierciedlenie w strukturze pliku:
- Nagłówek faktury, który tworzą ogólne dane, które z reguły znajdują się w górnym obszarze faktury. Są to przykładowo id faktury, daty i terminy, kod klienta, dane adresowe sprzedawcy i kupującego i innych szczegółów
- Linie faktury (detale), które zawierają kody zamówionych produktów, ich ilość, cenę, jednostki i wartość
- Podsumowanie (stopka), zawiera dane sumaryczne z faktury. Może się też zdarzyć, że stopka nie niesie ze sobą żadnych informacji, tylko oznacza zakończenie bloku i sygnalizuje przejście do kolejnego elementu.

Poszczególne rekordy są rozróżniane za pomocą pierwszej litery w każdej linii danych. Odpowiednio H odpowiada nagłówkom (header), I liniom faktury (item), a T oznacza podsumowanie (T trailer). Danych są pogrupowane kolejno w bloki i sekcje. Linie pliku ekstraktu w obrębie danej sekcji mają taką samą ilość znaków.

Dane wejściowe
W niniejszym przykładzie ETL Tools Info plik źródłowy zawiera dane faktur dla klientów. Plik tekstowy w formacie blokowym o strukturze nagłówek-szczegóły.
Struktura pliku jest następująca:

 • H - Nagłówek faktury, składający się z numeru faktury, numer klienta, daty i kodu waluty
 • I - Linie faktury, przy czym każda z nich zawiera: kod produktu, wiek, ilość i wartość netto
 • T – podsumowanie, które pełnie funkcje sprawdzenia, a składa się ono z liczby linii faktur i sumy netto  Przykładowy wygląd pliku o strukturze blokowej:
  Przykładowy wygląd pliku o strukturze blokowej

  Dane wyjściowe:
 • Tabele relacyjne INVC_HEADER i INVC_LINE: pierwsza przechowuje nagłówki faktur, druga linie
 • rejects.txt – plik tekstowy, do którego trafiają błędne dane

  Dane w tabelach wyjściowych powinny wyglądać w sposób następujący:
  Dane w tabelach wyjściowych powinny wyglądać w sposób następujący  Przykładowe implementacje scenariusza (w języku angielskim):
 • Datastage server 7.5.1
 • SAS Base v8
 • PDI - Pentaho Data Integration (Kettle)

  Powrót do menu Scenariuszy ETL