Szkolenia Infosphere Datastage
Konsultacje i szkolenia IBM Infosphere Datastage oraz innych technologii Business Intelligence, hurtowni danych i ETL.
www.goliinfo.com


Baza wiedzy DataStage i najczęściej spotykane problemy (FAQ)2.12. Jak zbudować i rozpakować container i jak przełączać między lokalnym a współdzielonym?Kontener jest tworzony z poziomu Datastage designer. Należy zaznaczyć elementy, które mają się znaleźć w kontenerze i wybrać z menu Edit -> Construct Container -> local lub shared , czyli wybrać typ kontenera pomiędzy lokalnym i współdzielonym.
Kontener lokalny będzie widoczny jedynie w obrębie konkretnego joba, natomiast współdzielony może być użyty ponownie w innych.
Kontenery współdzielone (shared containers) można przeglądać i edytować z poziomu Datastage Manager w menu 'Routines'.
Kontenery lokalne mogą być w każdej chwili przekonwertowane do współdzielonych i odwrotnie. Najprostszą metodą na zrobienie tego jest wybór kontenera, kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybór opcji 'Convert to Shared'

Powrót do listy wszystkich tematów Datastage FAQ