Business Intelligence

Business Intelligence jest szeroką dziedziną obejmującą aplikacje i technologie służące gromadzeniu i analizie danych w celu wspomagania procesu podejmowania decyzji biznesowych. Skuteczność działania w obszarze Business Intelligence wymaga dogłębnej znajomości wszystkich czynników wpływających na biznes. Efektem zastosowania narzędzi BI jest dostępność do szybkiej informacji na temat najważniejszych wskaźników firmy, takich jak dane o klientach, konkurencji, partnerach biznesowych, sytuacji ekonomicznej i operacjach wewnętrznych.

Najważniejsze obszary związane z Business Intelligence to:

Portal Etl Tools info

ETL Tools Info to portal zawierający informacje o narzędziach i rozwiązaniach z zakresu business intelligence i hurtowni danych, skupiający się w głównej mierze na rozwiązaniach i narzędziach ETL.

Na stronach portalu można znaleźć szczegółowe informacje na temat narzędzia ETL Infosphere Datastage, wraz z tutorialem, FAQ oraz przykładowymi rozwiązaniami.
Ponadto na naszych stronach umieściliśmy darmowe szkolenia w języku angielskim z narzędzi Informatica PowerCenter oraz SAS ETL.
W ostatnich latach dynamicznie rozwija się rynek open source'owych rozwiązań Business Intelligence (OSBI), dlatego też na stronach naszego portalu poświecamy dużo uwagi narzędziom z rodziny Pentaho BI.

Osoby wspierające aplikacje Microsoft mogą być zainteresowane zapoznaniem się z informacjami zawartymi w sekcji Microsoft Excel Crosstabs (Tabele przestawne Excel).

Najnowsze artykuły w portalu ETL Tools info:
  • Tematyczna hurtownia danych - Definicja, opis i przykłady zastosowania data martów w hurtowni danych
  • Raportowanie - artykuł poświęcony warstwie raportowania w środowisku business intelligence w organizacji
  • Excel OLAP Cube - jak wygenerować tabelę przestawną excel typu Cube