Szkolenia Infosphere Datastage
Konsultacje i szkolenia IBM Infosphere Datastage oraz innych technologii Business Intelligence, hurtowni danych i ETL.
www.goliinfo.com


Baza wiedzy DataStage i najczęściej spotykane problemy (FAQ)2.19. Błąd 81021 Error Calling subroutine DSR_RECORD ACTION=2
Błąd:
DataStage Repository Interface: Error calling subroutine: DSR_RECORD (Action=2); check DataStage is set up correctly in project Development (Internal Error (81021))
Pomoc systemowa Datastage opisuje przyczynę błędu następująco:
SYS.HELP. 081021
MESSAGE.. dsrpc: Error writing to Pipe.


Problem występuje najczęściej wtedy, gdy zaprojektowana sekwencja jobów zawiera wiele elementów (przeważnie więcej niż 10), a także przy okazji gdy połączenie sieciowe jest powolne.

Przyczyną powstania problemu jest błąd w komunikacji pomiędzy klientem i serwerem Datastage.

Sposoby rozwiązania błędu 81021:
  • Nie logować się do Datastage Designer używając opcji 'Omit' (pomiń). W oknie logowania należy wpisać jawnie użytkownika i hasło nawet, gdy gdy klient i serwer działają na tej samej maszynie. Po zalogowaniu w ten sposób job powinien się skompilować bez problemów.
  • uruchomić w Datastage shell komendę DS.REINDEX ALL, ale tylko w przypadku, gdy pierwsza metoda nie zadziała. Opcja DS.REINDEX może być również pomocna w przypadku wystąpienia pokrewnych problemów. Należy jednak pamiętać by wylogować wszystkich użytkowników podłączonych do serwera w momencie uruchamiania tego zapytania.
  • Powrót do listy wszystkich tematów Datastage FAQ